true1
Heb Macro van 2 marcro s opgenomen eerst om te oefenen voor statestieken maar nu ook iets wat leuk is.
(Macro lees app)
Welk van de big five karakters heeft boosheid of temperament, zal ik naar Spanje gaan?
Heb ik aan music gedaan (weinig) weet ik meer van de wetenschap (natuur) weinig, heb ik getekend (alleen voor volwassenen heb ik m.s. Excel geleerd (een beetje) Maakte ik een appeltaart (ja) Keek ik films (ja) Maakte ik schoon (een beetje)voel ik me boos bang (ja), Ging ik buiten vissen (-veel- minder) vergeet ik iets waar ik een volmodig ja op kan zeggen (ja) at ik gezond (ja) Ben ik veel wat ik eerder leerde vergeten deed ik zonder echt te groeien (misschien). Heb ik deze bladzijde af (ja) is het wat k dacht dat het zal worden (nee) is het daarom wel goed? (das de vraag!).  

Apps Script-gadget