Ontwerp pompsysteem
Lessie Mark wil met het nuttig getekende zichzelf presenteren - een serie met download -

Als je op het wolkje linksboven drukt, komt u bij wat (studie)tijdsbesteding in de eerste animatie presenteren ik mijn teken werk, net als onder de knop Jo is het gemaakt in A.I. (Autodesk Inventor).

Het ontwerp"origineel" heeft in de werkelijke wereld een driedimensionale vorm. Bij het berekenen willen we het niet nodeloos ingewikkeld maken en berekenen we de kritische punten als vlakdoorsnede waarbij we complexere vormen samenstellen uit eenvoudige vormen zoals cirkels en rechthoeken, klip en klare regelmatige vormen net zoals de vier kleurige kubus -onder de knop Jo links in het navigatievlak- en een van de vier kristalvormen - die waarbij de hoekpunten een vaste afstand tot het middelpunt van het kristal"element" heeft. 
zo'n vereenvoudigde weergave van een "orgineel" noemen we een model, zo'n model maakt het eenvoudiger om complexe situaties te berekenen of te simuleren. De kubus bestaat bijvoorbeeld uit zes vierkanten wanneer we weten dat het vierkant acht symmetrie bezit -vier spiegelsymmetrieen en vier rotatiesymmetrieën- dan wordt het direct al duidelijk hoeveel symmetrieen een kubus heeft. Dergelijk inzicht geldt ook voor een sterkte berekening.

De oude grieken legde de onregelmatige patronen van de natuur al vast door een ideaale vorm te construeren zo wordt bijvoorbeeld de maan die bergen en kraters heeft tot een volmaakt gladde bol, waarbij alle punten van zijn smetteloze oppervlak precies even ver van het middelpunt liggen. niets in de natuur is zo wiskundig maar het maakt het een stuk makkelijker op om te doen of alle afstanden gelijk zijn.
Eenzelfde truck wordt toegepast om statische eigenschappen van een ontwerp te bepalen de eigenschappen van de (reeds bekende) samengestelde delen kunnen geïntegreerd worden voor een oplossing van het geheel. 
De techniek welke achter de schermen of in het hart van deze rubriek namelijk, mijn studie-tijd (vrije-tijd/hobby, werk, studie, - zie het navigatie veld) zit is een fantastische gadget (vandaar het tandwiel in het navigatie-vlak). Parallel aan deze idealisatie van vormen is het varen-principe welke in de computerwereld wordt gebruikt om de benodigde data te verkleinen. Ieder sub subblad van de varen is een kopie van zich zelf. Deze gedetilleerde structuur op een schaal kleiner dan die van een atoom of zelfs de kleinst zinnige-lengte van het fysisch helal, de planck-lengte. Doet er niet toe. De idealisatie van de wiskunde trekt alleen maar de enigsins onnauwkeurige regelmaat van de natuur glad en herleidt  hem tot een zinnig extreem. De idealisatie legt de belangrijke eigenschappen vast, en daar kan je makkelijker over nadenken dan over de imperfecte realiteit.
Stel je wil weten waar ik naar toe gaat tijdens het hardlopen, je kan dan proberen om mijn pad te bepalen (2D). Je kan ook bedenken dat ik 5 km (heen)loop en uitzoeken welk bezienswaardigheid dat kan zijn.    

Op deze site staat ontwerp centraal meer dan functionaliteit, kijk dus achter het (bord)grijze wolk welke schoonheid u ziet.