Klik hier voor de volgende pagina, Maar deze is weer van de indeling Jo Job en Lessie van Jo naar Job gezet. 
 Hier een verhaaltje uit de wiskunde waar ik een boek van heb gelezen en nu zo tegen kom op het net, er ontbreekt af en toe een plaatje maar ik zal proberen om het verhaal uit te leggen. De oppervlakten hebben een gelijke grote zeg (1cm^2). het plaatje hiernaast heb ik zelf getekend en het ging er om dat de zijden van de driehoek van gelijke lengte zijn, de zoektocht leid ons naar het meest opptimale (dat wil zeggen het patroon dat resulteerd in de grootste oppervlakte met zo min mogelijk energie of zeg bijen was. Ook komt de theorie van D'arch Thomson (filo) en het eindigd bij Lord Kelvin die de Eter als betegeling van een 14vlak zag. Het begint echter bij Kepler en het bewijs zit in een reductie tot enkele 10.000 pagina's computerberekeningen van Thomas Hale, waarbij er naast de veelvlakken uit de oudheid is gekeken naar alle mogelijkheden dit door reductie d.m.v. groepen of categorieen (mogelijk "de behang"/symetriegroepen van een rooster (2D dus) Verder gaat het echt over de menselijke geest dan wel ons valkuil patronen te willen vinden (is wiskunde losstaand, bestaat het alleen in onze geest?) en het patroon achter het patroon komt dus uit de fysica (de bijen zijn niet slim) maar de regels van de natuur in combinatie met het dominant worden van de groep bijen die bijen die alle vormen probeerden maar ik bedoel de bijen die het zeshoekige patroon gebruikte overleven beter. heb wit regel dus de vraag is, is kennis nodig om als mens voort te bestaan? (verwoesten wij ons zelf) meer wit regel. Of evulueren wij door en kunnen we zo net een brandende planeet achter ons laten?